søndag 26. oktober 2014

Nyheter fra Korea

I kveld dyrker jeg kjærligheten til sofaen vår. Den er mørk grå, enkel i designet, og ganske god å ligge på. Det har jeg gjort siden jeg var ferdig på jobb i dag, og er egentlig ganske fornøyd med, da de siste ukene har vært tettpakket både på og utenom jobb. Siden mitt noe bitre forrige innlegg har rapporten blitt sendt inn på nytt, og postkassa har igjen fått en større rolle i hverdagen. 

I den digitale postkassa har høstbrevet fra Verdens Barn ramlet inn, denne gangen med håndfaste og gode nyheter for Korea-søkerne: Ventetidene ser ut til å gå ned! Foreningen ser såpass lyst på det at de til og med annonserer at de trenger flere søkere. Jeg siterer:

Hittil i år har det kommet hjem 15 barn fra Korea, mot 6 barn totalt i 2013. Flere ventes hjem mot slutten av året. Vi er lettet over at det nye systemet, der adopsjonene nå fullføres i Korea, omsider begynner å stabilisere seg. Det har kommet 10 tildelinger. Vi har fått gode signaler fra vår samarbeidspartner Holt Children’s Services for tiden framover, og med en fortsatt lav søkermasse har vi behov for flere søkere. 

Det har vært mange endringer i adopsjonssystemet i Korea, og en av endringene, der formålet var at færre skulle gi fra seg barna sine, har hatt en negativ konsekvens for mange av barna:

Det har vært et betraktelig lavere inntak av barn hos adopsjonsorganisasjonene i Korea etter at den nye loven trådt i kraft. Årsaken er at de biologiske mødrene nå selv må registrere barna i et familieregister, som tidligere ble gjort av adopsjonsforeningene. Det er mulig for de aller fleste å søke i dette registeret, som vil kunne skape store problemer for biologisk mor dersom hun f.eks. skal søke seg jobb, eller bli gift i perioden frem til barnet kommer til sin familie i utlandet. En konsekvens av denne bestemmelsen er at over 500 barn har blitt forlatt eller levert til det som kalles baby drop boxes. De aller fleste av disse barna kan ikke adopteres bort ettersom det stilles krav om kjent identitet hos biologisk mor for barn som frigis for adopsjon. Neste år vil det bli endringer i lovverket som gjør at de biologiske mødrene i større grad vil bli sikret anonymitet. Holt regner derfor med et høyere inntak av barn neste år, derav de positive signalene.

Verdens Barn har per dags dato 44 søkere på Korea, og de fleste av dem er godt ute i prosessen. Flaskehalsen er fortsatt at få barn blir adoptert innenlands, noe som demmer opp for de som blir frigitt til utenlandsadopsjon. Tiden fram til tildeling ser de derimot lyst på:


Med dette er det nå under 10 par som er under utredning hos kommune/Bufetat. Den lave søkermassen kan føre til relativt kort ventetid fra godkjenning til tildeling i tiden fremover. De som har ventet lengst etter godkjenning per i dag har ventet i ca. 20 måneder.

Det kommer også positive signaler om saksbehandlingstiden:


Når det gjelder ventetid fra tildeling til innsendelse til Ministry, ble den på mellom ett og halvannet år for de som har kommet hjem hittil i år. Ventetiden er oppe i ett år også de som har ventet lengst per i dag. Ettersom vi ikke har noen saker hos Ministry, og majoriteten av domstolssakene nå er i sluttfasen, forventer vi kortere ventetid i tiden framover. Saksbehandlingstiden for behandling av utreisetillatelse har variert mellom ca. 2 uker til over 3 måneder hittil i år. For sakene som ble sendt inn i slutten av juli tok det ca. 2 uker å få utstedt utreisetillatelsen. Selv om 2 uker kan være vel optimistisk håper vi dette viser en positiv trend. 

Med det beste?Etter utstedelse av utreisetillatelse er neste steg innsendelse til domstolen, og etter hvert tildeling av rettsdato. Man må ankomme Seoul minst 1 uke i forkant av rettsmøtet. Begge foreldrene må være tilstede i retten. I løpet av uken før rettsmøtet vil man delta på to møter. På første møte får man møte barnet og fosterfamilien. Dette er et gruppemøte sammen med andre familier som også får møte sitt etterlengtede barn for første barn. Formålet med møte nummer to er å forberede søkerne til rettsmøtet. 


Å, FY!!!!!

fredag 3. oktober 2014

Når du snakker om sola

"Eg prøver å spela på livskunstnarfela, men nå har eg ein dårleg streng."
- Hellbillies

I dag ga endelig Bufetat lyd fra seg, og lyden var sur. Sosialrapporten har kommet i retur fordi den manglet noen stempel, og i tillegg mangler de formidlingsbekreftelsen fra Verdens Barn, og samtykkeerklæringen fra oss. Ting vi har levert for mange måneder siden. "God helg."

torsdag 2. oktober 2014

BUF

- Stiaaaaan?
- Ja?
- Har du vært i posten?
- Ja.
- Er du heeeeelt sikker på at det ikke lå noe fra BUF der og du bare har glemt å si det?
- Ja.


Og sånn går no dagan. Nå har det gått over en måned siden sosialrapporten ble sendt inn. Jeg trodde vi skulle få et brev om forventet ventetid snart!